Witraże


Nasze Witraże to ozdobne przeszklenie ze szkła barwionego w pracowni witrażowej techniką… nakładania farb na powierzchnię™ i utwardzania kolorów w piecu. Niektóre wzory są… wzbogacone przezroczystymi bevelami ze szkła fazowanego naklejonymi na powierzchnię™ szkła.
Powierzchnia z naniesionym Witrażem znajduje się™ na wewną™trznej stronie szyby w zespoleniu z szybą… termofloat, co zabezpiecza ją… przed dział‚aniem czynników zewną™trznych.

Istnieje możliwość wykonania panela (drzwi) z Witrażem dostarczonym przez klienta.

wstecz