Inne
dekormat1 dekormat2 dekormat3 refleks

Wzór matowany 1

Wzór matowany 2

Wzór matowany 3

szkł‚o refleksyjne

Wzory piaskowane:
- W procesie piaskowania szyby, Niektóre jej fragmenty pozostają przejrzyste.
- Na ilustracjach są… to ciemniejsze kwadraty, linie itp.
- Szyba ta znajduje się™ wewnątrz zespolenia i jest odporna na zbrudzenia.

szkł‚o refleksyjne:
- Szybą refleksyjną… montuje się™ od zewnę™trznej strony zespolenia.
- Srebrzysta powł‚oka tej szyby znajduje się™ wewnątrz zespolenia.
- Szyba refleksyjna może być‡ również barwiona w masie w kolorach: brązowy, grafit, zieleł„, niebieski.

 

wstecz