UCHWYTY

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Uchwyty rurowe P45 i P10

Uchwyty rurowe Q45R i Q10

Sensory dotykowe w uchwytach,
podł›wietlenie diodami LED

 

Uchwyty:
Wszystkie uchwyty wykonane są… ze stali szlachetnej.
Typ P45 i P10 wykonano z rur okrą…gł‚ych.
Typ Q45R i Q10 wykonano z rur prostoką…tnych.
Uchwyty montuje się™ od strony zewnętrznej jak i obustronnie.
Informacje o wymiarach po powiększeniu rysunków.
Sensory dotykowe:
W uchwytach mogą… być‡ zamontowane sensorowe przyciski
sł‚użą…ce do otwierania drzwi sterowanych elektrycznie,
lub do wysł‚ania sygnał‚u do domofonu.
Diody LED dyskretnie oł›wietlają… powierzchnię™ drzwi.
 
Cennik dopł‚at -->jest tutaj.<--

 wstecz