Serie

SERIA FUTUR

Seria Standard Pcv

SERIA STANDARD

Panele wsadowe do drzwi PCV to produkt o współczynniku cieplnym U = 0,5 do 1,2 W/(m2K).
Grubość paneli: 24, 36 lub 48 mm.
Szklenie: 2-szybowe zespolenie Ug = 1,1 W/(m2K), lub 3-szybowe zespolenie Ug = 0,6 W/(m2K)
W celu zwiększenia odporności na włamanie zalecamy zastosowanie szyby klasy P4A.

Oferujemy również drzwi wejściowe z przedstawionymi panelami, produkowane na bazie systemów drzwiowych PCV.