Aluprof Logo2

Systemy oddymiające i przeciwpożarowe ALUPROF pozwalają na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy odpowiedzialnych za organizację w budynkach stref pożarowych oraz gwarantujących odpowiednie warunki do ewakuacji osób. W zakres powyższych rozwiązań wchodzą zarówno produkty, które są konstrukcyjnie powiązane z grupą systemów okienno-drzwiowych oraz takich, które bazują na fasadowych systemach ryglowo-słupowych. Odporność na ogień takiego typu konstrukcji mieści się w klasach od EI15 do EI120 w zależności od wymagań dla konstrukcji pionowych, natomiast dla dachów mieści się w klasie REI20/RE30.

Okna i klapy oddymiające to produkty, które również należą do grupy rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dla osób podczas pożaru.
Opierają się na podstawowych systemach okienno-drzwiowych serii MB oraz na rozwiązaniach dachowych lub też odchylnych okien, które stosowane są wyłącznie w konstrukcjach fasadowych.

MB-78EI przegrody przeciwpożarowe z drzwiami w klasach EI15 do EI90

Mb78ei Drzwi Ei60

MB-78EI drzwi EI60

Mb78ei Scianka Bezszprosowa

MB-78EI ścianka bezszprosowa

System MB-78 EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 lub EI 90, według normy PN-EN 13501-2:2010. Wykonane z tego systemu wyroby posiadają bardzo dobrą izolacyjność termiczną (Uf od 1,60 W/m2K) i akustyczną (do 40 dB). Z uwagi na swoje właściwości, kompatybilność z innymi systemami okienno-drzwiowymi ALUPROF oraz konsekwentny rozwój techniczny jest on w swojej klasie produktem bardzo popularnym i stosowanym na rynku budowlanym w szerokim zakresie. Parametry techniczne systemu znajdują się w ulotce do pobrania na dole strony.

System ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N EI

Mb Sr50 Ei 30

Ściana MB-SR50 EI

Mb Sr50n Ei 30

Ściana MB-SR50N EI

Ściana słupowo-ryglowa MB-SR50N EI służy do wykonywania lekkich ścian osłonowych i wypełniających przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 według norm PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1, oraz przeszklonych przykryć dachowych w klasie odporności ogniowej REI20 / RE30 według normy PN-EN 1365-2. System jest klasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO). Konstrukcja przeciwpożarowego systemu słupowo-ryglowego pozwala na stosowanie połączeń kątowych do ±7,5 stopni na stronę oraz budowę fasad odchylonych od pionu o kąt ±15 stopni, bazujące na niej przeszklenia dachowe mogą mieć natomiast pochylenie o kącie od 0 do 80stopni. Parametry techniczne systemu znajdują się w ulotce do pobrania na dole strony.

Mb78ei Sciany Bezszprosowe
Mb78ei Sciany Bezszprosowe Ukryte
Mb118ei Scianka Ei120